Regulamin rozdań

OGÓLNY REGULAMIN ROZDAŃ i KONKURSÓW NA BLOGU
KasieS spostrzeżenia własne
kasies-spostrzezenia-wlasne.pl

1. W rozdaniach mogą brać udział tylko publiczni obserwatorzy bloga,
będący osobami fizycznymi, pełnoletnie lub za zgodą rodziców
 (zgodę należy przesłać na mojego maila: katarzyna@seredin.pl,
najpóźniej w dniu zgłoszenia się do konkursu/rozdania).

2. Fundatorem nagród jestem ja (chyba, że zostało zaznaczone inaczej).

3. Nagrodę stanowią przedstawione w poście informującym o rozdaniu
kosmetyki lub inne przedmioty. 

4. Produkty przeznaczone na nagrody są pełnowartościowe,
fabrycznie nowe i nieużywane (chyba, że zostało zaznaczone inaczej).
Nagroda nie może zostać wymieniona na jakikolwiek
inny przedmiot czy też równowartość pieniężną.

5. Rozdanie trwa zawsze do północy, do dnia zaznaczonego w poście konkursowym(chyba, że zostało zaznaczone inaczej).
 
6. Wyniki rozdania/konkursu ogłaszane są na blogu
najpóźniej w dniu określonym w poście konkursowym.
 
7. Po ogłoszeniu wyników, na przesłanie adresu do wysyłki nagrody czekam najpóźniej do 3. dni (chyba, że zostało zaznaczone inaczej).
Adres wysyłki należy przesłać na mój adres e-mail (katarzyna@seredin.pl).
Jeśli do wyznaczonego terminu zwycięzca nie prześle adresu wysyłki, wybrany zostaje kolejny zwycięzca.

8. Koszty pakowania i przesyłki nagrody pokrywam ja (paczką poleconą priorytetową),
ale tylko wyłącznie na terenie Polski.
Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od dnia otrzymania adresu do wysyłki.

9. W przypadku nie odebrania przesyłki i zwrotu jej do mnie, nagroda nie zostanie wysłana ponownie. Zostanie wtedy też wybrany kolejny zwycięzca. Dalsza procedura postępowania pozostaje bez zmian. 


10. Rozdania i konkursy organizowane na moim blogu nie podlegają przepisom
Ustawy z dnia9 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych
(Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).